Coaching-Calendar

Coaching-Calendar

Term 1 Cost €75

Sept 7thSept 14thSept 21stSept 28thOct 5thOct 12thOct 19th

Term 2 Cost €145

Nov 2ndNov  9thNovt 16thNov 23rdNov  30thDec 7thDec 14th
May 4thMay 10thMay 17thMay 24thMay 31stJun 7thJun 14th